ALL THE HARDSHIPS WILL PAY OFF. Farewell High School Life.

ilivelifetothefullest:

Nakakatawang isipin na nung Freshmen ako, lagi kong sinasabi na “Sana hindi na lang ako naghighschool kasi mas masaya pa nung elementary. Andun si ganito, kaklase ko pa si ganyan. blablabla!” Madaming beses ko ‘tong sinasabi sa sarili ko. Pero ngayong graduate na ako, ang lagi ko ng sinasabi sa…

1 note

LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

ALL THE HARDSHIPS WILL PAY OFF. Farewell High School Life.

ilivelifetothefullest:

Nakakatawang isipin na nung Freshmen ako, lagi kong sinasabi na “Sana hindi na lang ako naghighschool kasi mas masaya pa nung elementary. Andun si ganito, kaklase ko pa si ganyan. blablabla!” Madaming beses ko ‘tong sinasabi sa sarili ko. Pero ngayong graduate na ako, ang lagi ko ng sinasabi sa…

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
"javascript:likelink('54818223528','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/54818223528/ootd-happy-sunday-godbless','');">Like this post
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

ALL THE HARDSHIPS WILL PAY OFF. Farewell High School Life.

ilivelifetothefullest:

Nakakatawang isipin na nung Freshmen ako, lagi kong sinasabi na “Sana hindi na lang ako naghighschool kasi mas masaya pa nung elementary. Andun si ganito, kaklase ko pa si ganyan. blablabla!” Madaming beses ko ‘tong sinasabi sa sarili ko. Pero ngayong graduate na ako, ang lagi ko ng sinasabi sa…

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
"javascript:likelink('54301319170','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/54301319170/coed-freshman-orientation-d-at-nallrc','');">Like this post
CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

ALL THE HARDSHIPS WILL PAY OFF. Farewell High School Life.

ilivelifetothefullest:

Nakakatawang isipin na nung Freshmen ako, lagi kong sinasabi na “Sana hindi na lang ako naghighschool kasi mas masaya pa nung elementary. Andun si ganito, kaklase ko pa si ganyan. blablabla!” Madaming beses ko ‘tong sinasabi sa sarili ko. Pero ngayong graduate na ako, ang lagi ko ng sinasabi sa…

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
Flag ceremony. #PUP
"javascript:likelink('54298895171','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/54298895171/flag-ceremony-pup','');">Like this post
Flag ceremony. #PUP
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('50065648661','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/50065648661','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('48351673511','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/48351673511','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('48348832093','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/48348832093','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('48043245744','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/48043245744','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('47775970765','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/47775970765','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('47775639599','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/47775639599','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

"javascript:likelink('47362503113','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/47362503113','');">Like this post
LIVE HIGH.

LIVE HIGH.

Katrina is the name. Living in this world since 1997. Loves to tell stories. Music and chocolates, family and friends are my happiness. GOD'S PRINCESS.
Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

Ootd. Happy Sunday!! Godbless! 😊🙏🙏🙏🙏✌

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

CoEd Freshman Orientation!! :D (at NALLRC, Balagtas Hall, PUP Manila)

Flag ceremony. #PUP

Flag ceremony. #PUP

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
"javascript:likelink('47005912001','http://ilivelifetothefullest.tumblr.com/post/47005912001/ilovewords-i-l-o-v-e-w-o-r-d-s','');">Like this post
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ] 
theme